TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 12 QUẬN TÂN BÌNH

Clinic, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

29000

Giá khám dịch vụ

29000
Số điện thoại:

02838428639

Thời gian hoạt động:

Thứ hai đến thứ sáu : từ 7g30 đến 11g30 - Chiều từ 13g30 đến 16g30

Xem thêm

Trạm y tế phường 12 trực thuộc Trung tâm y tế quận Tân Bình có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn phường và thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật:
+ Về y tế dự phòng;
+ Về khám, chữa bện

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Y sĩ Lê Thị Khen

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • Khám theo yêu cầu : 5 - 10 phút