Trạm Y tế Phường 12, Quận Gò Vấp

Clinic, Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

26000

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

http://tytphuong8q10.medinet.gov.vn
Số điện thoại:

10.8419062

Thời gian hoạt động:

15 phút/lượt

Xem thêm

tick_10017

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • 24/24 giờ

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • Co