Trạm Y tế phường 11

Clinic, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

27.500

Giá khám không BHYT

29.000

Giá khám dịch vụ

29000
Số điện thoại:

028.38.060.635

Thời gian hoạt động:

24/24 giờ

Xem thêm

Hướng tới chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tốt nhất

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • BS. Nguyễn Hoàng

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 15 phút