Trạm Y tế phường 11 quận Phú Nhuận

Clinic, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

129.200 đồng

Giá khám không BHYT

30000

Giá khám dịch vụ

30000
Số điện thoại:

(028)38455798

Thời gian hoạt động:

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng: 07:30-12:00, Chiều: 13:00 -16:30

Xem thêm

Là 1 phường trung tâm Quận Phú Nhuận, giáp với phường 8,10,12,13, và thực hiện các công tác dự phòng như tiêm chủng cho trẻ, phòng chống dịch bệnh,….

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Đàng An

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 15 phút/ lượt