TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 10 QUẬN TÂN BÌNH

Clinic, Số 304, Đường Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

26000

Giá khám không BHYT

29000

Giá khám dịch vụ

29000
Số điện thoại:

02838600892

Thời gian hoạt động:

Thứ hai đến thứ sáu : từ 7g30 đến 11g30 - Chiều từ 13g30 đến 16g30

Xem thêm

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • BS. Trần Thị Thúy Trình

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • Có BHYT : 15 phút, Khám theo yêu cầu : 5 phút