Trạm Y tế Phường 1 Quận 5

Clinic, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

26000

Giá khám không BHYT

29000

Giá khám dịch vụ

30000
50000
Số điện thoại:

02838366369

Thời gian hoạt động:

Từ 07 giờ 30 đến 17 giờ 00

Xem thêm

Trạm Y tế Phường 1 thuộc Trung tâm Y tế quận 5

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Nguyễn Phạm Thị Bích Vân

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 30 phút/lượt