Trạm Y Tế Phường 1 Quận 5

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6: 08:00 - 16:30

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • X-Quang, xét nghiệm
  • Trám, nhổ, trồng răng, chỉnh răng lệch
  • Nội tổng quát
  • Nhi khoa
  • Châm cứu
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình