Trạm Y tế Phường 06

Clinic, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

27.500 đồng

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

(028)39692229

Thời gian hoạt động:

24/24 giờ

Xem thêm

Trạm y tế trực thuộc
Trung Tâm Y tế Quận 6 thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Trần Thị Lệ Bích

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 30 phút/lượt