Trạm Y tế Phường 03

Clinic, TP HCM, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

http://tytphuong3q6.medinet.gov.vn
Số điện thoại:

10.745566

Website: 
Thời gian hoạt động:

30 phút/lượt

Xem thêm

tick_11012

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • 24/24 giờ

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Trần Công Luận

  • Thời gian chờ khám trung bình