Trạm Y tế Phường 02

Clinic, TP HCM, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

29.000 đồng

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

http://tytphuong2q6.medinet.gov.vn/
Số điện thoại:

10.750299

Thời gian hoạt động:

30 phút/lượt

Xem thêm

tick_11011

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • 24/24 giờ

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Nguyễn Văn Hợi

  • Thời gian chờ khám trung bình