Trạm Y tế phường Trường Thạnh

Clinic, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

29,000

Giá khám không BHYT

29,000
40,000

Giá khám dịch vụ

29,000
40,000
Số điện thoại:

02837461717

Thời gian hoạt động:

24/24 giờ

Xem thêm

Cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo danh mục kỹ thuật trong khám bệnh do Bộ trưởng Bộ

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Nguyễn Văn Tân

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 10 phút/lượt