Trạm Y tế phường Phước Long A

Clinic, , Hồ Bá Phấn Khu Phố 4, Phường Phước Long A, Quận 9, TP HCM, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

50000

Giá khám không BHYT

100000

Giá khám dịch vụ

100000
Số điện thoại:

02837282762

Thời gian hoạt động:

24/24 giờ

Xem thêm

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Nguyễn Thị Huệ

  • Bác sĩ nước ngoài

  • [[N/A]]

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 10 phút/lượt