Super Nhà Thuốc Pharmacity EA2-01-01A tầng trệt Khối A2 – dự án khu Tái Định Cư Phú Mỹ – The Era Town

Pharmacity, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình