Danh sách 17 phòng khám tại Quận Tân Bình Hồ Chí Minh

Phòng Khám Đa Khoa (Thuộc Cty TNHH Bệnh Viện Thánh Mẫu)

Clinic, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
60.000đ
Giá khám không BHYT
100.000đ
Giá khám dịch vụ
100.000đ
Thời gian làm việc: Thứ hai đến thứ bảy : từ 07 giờ 00 đến 19 giờ 00 - Chủ nhật : từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00

Phòng khám đa khoa Trực thuộc Trung tâm y tế quận Tân Bình

Clinic, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
26000
Giá khám không BHYT
31000
Giá khám dịch vụ
31000
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7: từ 07 giờ 30 đến 20 giờ 00

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Clinic, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
26000
Giá khám không BHYT
29000
Giá khám dịch vụ
29000
Thời gian làm việc: Thứ hai đến thứ sáu : từ 7g30 đến 11g30 - Chiều từ 13g30 đến 16g30

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 11 QUẬN TÂN BÌNH

Clinic, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
29000
Giá khám dịch vụ
29000
Thời gian làm việc: Thứ hai đến thứ sáu : từ 7g30 đến 11g30 - Chiều từ 13g30 đến 16g30

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 12 QUẬN TÂN BÌNH

Clinic, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
29000
Giá khám dịch vụ
29000
Thời gian làm việc: Thứ hai đến thứ sáu : từ 7g30 đến 11g30 - Chiều từ 13g30 đến 16g30

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 13 QUẬN TÂN BÌNH

Clinic, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
27500
Giá khám không BHYT
29000
Giá khám dịch vụ
29000
Thời gian làm việc: Thứ hai đến thứ sáu : từ 7g30 đến 11g30 - Chiều từ 13g30 đến 16g30

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 14 QUẬN TÂN BÌNH

Clinic, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
26000
Giá khám không BHYT
29000
Giá khám dịch vụ
29000
Thời gian làm việc: Thứ hai đến thứ sáu : từ 7g30 đến 11g30 - Chiều từ 13g30 đến 16g30

Trạm y tế phường 15

Clinic, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
26000
Giá khám không BHYT
29000
Giá khám dịch vụ
29000
Thời gian làm việc: Có BHYT : 5 phút-10 phút  Khám theo yêu cầu :5 phút-10 phút.

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 2 QUẬN TÂN BÌNH

Clinic, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
26000
Giá khám không BHYT
29000
Giá khám dịch vụ
29000
Thời gian làm việc: Thứ hai đến thứ sáu : từ 7g30 đến 11g30 - Chiều từ 13g30 đến 16g30