Danh sách 15 phòng khám tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh

Phòng khám Đa khoa Hợp Nhân

Clinic, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
70.000
Giá khám không BHYT
97.000
Giá khám dịch vụ
97.000
Thời gian làm việc: Thứ 2-7: 6h30 - 12h, 13h - 19h ; Lễ & Chủ nhật: 6h30-12h

Phòng khám Đa khoa thuộc công ty TNHH MEDLATEC

Clinic, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
29,000
40,000
Giá khám dịch vụ
29,000
40,000
Thời gian làm việc: từ 7h00 đến 20h00, 7 ngày/tuần

Trạm Y tế phường 1 quận Phú Nhuận

Clinic, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
27500
Giá khám không BHYT
30000
Giá khám dịch vụ
30000
Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng: 07:30-12:00, Chiều: 13:00 -16:30

Trạm Y tế phường 10 quận Phú Nhuận

Clinic, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
26000
Giá khám không BHYT
30000
Giá khám dịch vụ
30000
Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng: 07:30-12:00, Chiều: 13:00 -16:30

Trạm Y tế phường 11 quận Phú Nhuận

Clinic, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
129.200 đồng
Giá khám không BHYT
30000
Giá khám dịch vụ
30000
Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng: 07:30-12:00, Chiều: 13:00 -16:30

Trạm Y tế phường 12 quận Phú Nhuận

Clinic, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
27500
Giá khám không BHYT
30000
Giá khám dịch vụ
30000
Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng: 07:30-12:00, Chiều: 13:00 -16:30

Trạm Y tế phường 14 quận Phú Nhuận

Clinic, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
30000
Giá khám dịch vụ
30000
Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng: 07:30-12:00, Chiều: 13:00 -16:30

Trạm Y tế phường 15 quận Phú Nhuận

Clinic, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
27500
Giá khám không BHYT
30000
Giá khám dịch vụ
30000
Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng: 07:30-12:00, Chiều: 13:00 -16:30

Trạm Y tế phường 2 quận Phú Nhuận

Clinic, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
23.300
Giá khám không BHYT
30000
Giá khám dịch vụ
30000
Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng: 07:30-12:00, Chiều: 13:00 -16:30

Trạm Y tế phường 3 quận Phú Nhuận

Clinic, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
30000
Giá khám dịch vụ
30000
Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng: 07:30-12:00, Chiều: 13:00 -16:30