Danh sách 21 phòng khám tại Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm Y tế Quận Bình Thạnh

Clinic, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
27500
Giá khám không BHYT
29000
Giá khám dịch vụ
29000
Thời gian làm việc: Khám BHYT: Thứ 2 đến Thứ 7: từ 07 giờ 00 đến 16 giờ 30

Trạm Y tế phường 13

Clinic, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
27.500
Giá khám không BHYT
29.000
Giá khám dịch vụ
khám nhi giá 120.000 vnđ, khám phụ khoa giá 210.000 vnđ, khám thai giá 200.000 vnđ, khám trước tiêm 80.000 vnđ
Thời gian làm việc: 24/24 giờ

Trạm Y tế phường 15

Clinic, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
27.500
Giá khám không BHYT
29.000
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: 24/24 giờ

Trạm Y tế phường 17

Clinic, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
27.500
Giá khám không BHYT
29.000
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: 24/24 giờ