Danh sách 2 phòng khám tại Quận 8 Hồ Chí Minh

Phòng Khám đa khoa thuộc Trung tâm Y tế quận 8

Clinic, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 giờ 30 đến 17 giờ 00

Trạm Y tế Phường 9

Clinic, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
27500
Giá khám không BHYT
29.000
Giá khám dịch vụ
29.000
Thời gian làm việc: 24/24 giờ