Danh sách 8 phòng khám tại Quận 6 Hồ Chí Minh

Phòng khám đa khoa – Trung tâm y tế quận 6

Clinic, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
27.500 đồng
Giá khám không BHYT
39.000 đ
Giá khám dịch vụ
Từ 61.000 đ
200.000 đ tuỳ dịch vụ, khu vực khám theo yêu cầu
Thời gian làm việc: Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ

Phòng khám đa khoa Hoàng Khang

Clinic, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
50.000
Giá khám không BHYT
100.000
Giá khám dịch vụ
120.000
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7: 7g00 - 20g00 Chủ nhật: 7g00 - 12g00

Phòng khám điều trị HIV/AIDS-Phòng khám Đa khoa TTYT Q6

Clinic, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ

Trạm Y tế Phường 01

Clinic, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
27500
Giá khám không BHYT
29.000
Giá khám dịch vụ
29.000
Thời gian làm việc: 24/24 giờ

Trạm Y tế Phường 06

Clinic, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
27.500 đồng
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: 24/24 giờ

Trạm Y tế Phường 10

Clinic, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
27.500 đồng
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: 24/24 giờ

Trạm Y tế Phường 11

Clinic, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
27.500
Giá khám không BHYT
39.000 đ
Giá khám dịch vụ
Từ 61.000 đ
200.000 đ tuỳ dịch vụ, khu vực khám theo yêu cầu
Thời gian làm việc: 24/24 giờ

Trạm Y tế Phường 14

Clinic, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
27.500 đồng
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: 24/24 giờ