Phòng khám chuyên khoa Nhi – BS Cao Thị Phi Oanh

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 16:30 - 19:30

Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Hợp – BS Nguyễn Văn Dũng

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7: 07:00 - 20:00

Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Hợp – BS Quảng

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 07:00 - 20:00

Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Quát & Nhi Khoa – BS. Lê Thị Gấm

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 06:00 - 20:00