Danh sách 9 phòng khám tại Quận 2 Hồ Chí Minh

Phòng Khám Đa Khoa Bình Trưng Tây ( Thuộc Trung Tâm Y tế Quận 2)

Clinic, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
26000
Giá khám không BHYT
26000
Giá khám dịch vụ
27.500
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 giờ 00 đến 17 giờ 00