Danh sách 5 phòng khám tại Quận 12 Hồ Chí Minh

Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm Y tế Quận 12

Clinic, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
27.500 đồng
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
27.500
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 giờ 00 đến 16 giờ 30

Phòng khám Tham vấn thuộc Trung tâm y tế Quận 12

Clinic, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
27.500 đồng
Giá khám không BHYT
39.000 đ
Giá khám dịch vụ
Từ 61.000 đ
200.000 đ tuỳ dịch vụ, khu vực khám theo yêu cầu
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 giờ 00 đến 16 giờ 30