Danh sách 14 phòng khám tại Quận 1 Hồ Chí Minh

Phòng khám đa khoa Tao Đàn

Clinic, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
BHYT tư nhân: 582.000
1.520.000 VNĐ
Giá khám không BHYT
582.000
1.520.000 VNĐ
Giá khám dịch vụ
Đặt hẹn: 819.000
1.650.000
Thời gian làm việc: 7h30-20h

Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm Y tế Quận 1

Clinic, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
50000
Giá khám không BHYT
31.000
Giá khám dịch vụ
31.000
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 giờ 00 đến 16 giờ 30

PKĐK Columbia Asia SG

Clinic, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
BHYT tư nhân: 582.000
1.520.000 VNĐ
Giá khám không BHYT
582.000
1.520.000 VNĐ
Giá khám dịch vụ
Đặt hẹn: 819.000
1.650.000
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6: Từ 07 giờ 30 đến 21 giờ 00. Thứ bẩy, CN, ngày lễ: từ 8 giờ đến 17 giờ

PKĐK thuộc chi nhánh Công ty cổ phần BV ĐK Quốc tế HẠNH PHÚC

Clinic, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
26000
Giá khám không BHYT
300.000 VNĐ
Giá khám dịch vụ
300.000 VNĐ
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (07:00 đến 20:00) - Thứ 7, CN và Ngày Lễ (07:00 đến 20:00)

Trạm Y tế Phường Bến Nghé

Clinic, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
27.500
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 giờ 00 đến 16 giờ 30

Trạm Y tế Phường Bến Thành

Clinic, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
27.500
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 giờ 00 đến 16 giờ 30

Trạm Y tế Phường Cầu Kho

Clinic, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
27.500
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 giờ 00 đến 16 giờ 30

Trạm Y tế Phường Cầu Ông Lãnh

Clinic, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
27.500
Giá khám không BHYT
29.000
Giá khám dịch vụ
27.500
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 giờ 00 đến 16 giờ 30

Trạm Y tế Phường Cô Giang

Clinic, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
27.500
Giá khám không BHYT
27.500
Giá khám dịch vụ
27.500
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 giờ 00 đến 16 giờ 30

Trạm Y tế Phường Đa Kao

Clinic, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
23.300
Giá khám không BHYT
30000
Giá khám dịch vụ
27.500
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 giờ 00 đến 16 giờ 30