Phòng Khám Chuyên Khoa Mắt – BS. Nguyễn Thị Điệp

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 17:00 - 19:00

Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi – BS. Đinh Tấn Phương

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T3,T5,T7: 17:00 - 20:00

Phòng Khám Chuyên Khoa Răng Hàm Mặt – BS. Võ Chí Hiếu

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 08:00 - 20:00

Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng – BS. Trần Kim Phương

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 16:30 - 20:00