Phòng khám Quốc tế EXSON

Clinic, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

27.500

Giá khám không BHYT

Khám lần đầu (BS, BS CKI, BS CKII, ThS): 500.000 VNĐ, Tái khám (BS, BS CKI, BS CKII, ThS): 350.000 VNĐ

Giá khám dịch vụ

Khám lần đầu (GS,TS): 700.000 VNĐ, Tái khám (GS,TS): 500.000 VNĐ
Số điện thoại:

02838570670

Thời gian hoạt động:

07g00-11g30 ; 13g30-18g00

Xem thêm

“Niềm tin của người bệnh, sứ mệnh của EXSON”,
đó là cam kết của EXSON đối với tất cả bệnh nhân – khách hàng của mình

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • TS.BS Võ Xuân Sơn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 30 phút/lượt