Phòng Khám Nội Tổng Hợp – BS Cao Phi Phong

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 07:00 - 11:00

Xem thêm
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

HUYỀN NGUYỄN

Bác sỹ giỏi, tận tình lắng nghe bệnh nhân nói

TRUNGPHUC TRANLUU

Tạm được

Chất LT

Dung Le