Phòng khám, điều trị HIV/AIDS

Clinic, Huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

26.000 đồng

Giá khám không BHYT

582.000
1.520.000 VNĐ

Giá khám dịch vụ

Đặt hẹn: 819.000
1.650.000
Số điện thoại:

37861477

Thời gian hoạt động:

7h30-20h

Xem thêm

Phòng khám, điều trị HIV/AIDS, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ TP.HCM

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Trương Văn Phao

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 30 phút/lượt