Phòng Khám Đa Khoa thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh

Clinic, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

27.500

Giá khám không BHYT

27.000

Giá khám dịch vụ

27.000
Số điện thoại:

2837605798

Thời gian hoạt động:

Từ 07 giờ 30 đến 17 giờ 00; khám từ thứ 2 đến thứ 6

Xem thêm

Sau gần 10 năm thực hiện mô hình chia tách theo Nghị định 172/2004/NĐ-CP. Ngày 09/5/2017 Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Chánh được Tổ chức lại thành Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh theo Quyết định số 2212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Gồm Các

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Phan Minh Đức

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 15-30 phút