TRẠM Y TẾT PHƯỜNG TÂN TẠO – PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂN TẠO

Clinic, Số1452, Tỉnh Lộ 10, PhườngTân Tạo, Quận Bình Tân, TP HCM, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

26.000
Số điện thoại:

2.837547466

Thời gian hoạt động:

24/24 giờ

Xem thêm

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Trương Đình Nhẫn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 15 phút/lượt