Phòng Khám Chuyên Khoa Ung Bướu – BS. Huỳnh Hồng Hạnh

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6: 17:00 - 19:00

Xem thêm
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

TRANG DƯƠNG

Bác sỹ rất tận tình chu đáo.

Nguyên Phúc Nguyễn

Hay quá

Phuoc Toan Huynh

Tốt

Mai Nguyen thi xuan

phuong hung