Phòng Khám Chuyên Khoa Tim Mạch – BS. Trần Hòa

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6: 17:00 - 19:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

 • Phẫu thuật ghép tim
 • Phẫu thuật thông liên thất
 • Phẫu thuật vỡ thành tim sau nhồi máu cơ tim
 • Bóc màng ngoài tim
 • Phẫu thuật sửa van hai lá
 • Phẫu thuật thông liên nhĩ
 • Phẫu thuật đặt vòng van tim
 • Sửa van 2 lá
 • Phẫu thuật hẹp khí quản
 • Phẫu thuật thân chung động mạch
 • Phẫu thuật gián đoạn cung động mạch chủ
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

 • Bác sĩ nước ngoài

 • Không

 • Thời gian chờ khám trung bình