Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng – BS. Từ Thị Kim Phượng

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6: 17:00 - 20:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

 • Điều trị viêm tai ngoài
 • Điều trị viêm tai giữa cấp
 • Điều trị viêm tai giữa cấp mãn
 • Điều trị viêm xương chủm
 • Điều trị viêm tai xương chũm
 • Điều trị viêm mũi
 • Điều trị viêm xoang cấp-mãn
 • Điều trị polyp mũi – xoang
 • Điều trị vẹo vách ngăn
 • Điều trị khối u vùng mũi xoang
 • Điều trị viêm mũi họng
 • Điều trị viêm amidan
 • Điều trị polyp dây thanh
 • Điều trị hạt dây thanh
 • Điều trị liệt dây thanh
 • Điều trị u nhú thanh quản
 • Điều trị ho lâu ngày không khỏi
 • Điều trị đau họng khó nuốt
 • Điều trị háo nước và khô miệng
 • Điều trị tai u hoặc đau
 • Điều trị ăn không ngon
 • Điều trị tuyến nước bọt viêm sưng
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

 • Bác sĩ nước ngoài

 • Không

 • Thời gian chờ khám trung bình