Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Nguyệt Ánh

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 08:00 - 11:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Trám răng
  • Nhổ răng
  • Làm răng giả các loại
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình