Phòng Khám Chuyên Khoa Răng Hàm Mặt Đoàn Kết

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 07:00 - 18:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

 • Trồng răng giả các loại
 • Cạo vôi, đánh bóng
 • Trám răng
 • Nhổ răng
 • Niềng răng
 • Làm răng sứ
 • Làm răng titan
 • Làm răng cercon
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

 • Bác sĩ nước ngoài

 • Không

 • Thời gian chờ khám trung bình