Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt – BS Phạm Thị Tuyết

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 08:30 - 11:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Tẩy trắng răng
  • Trám răng thẩm mỹ
  • Nội nha (chữa tủy)
  • Nhổ răng
  • Làm răng giả các loại
  • Cạo vôi, làm bóng răng
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình