Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt – BS. Bạch Thị Minh Thu

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6: 13:30 - 18:30

Xem thêm

DỊCH VỤ

 • Hàm giả tháo lắp
 • Phục hình răng sứ
 • Trám răng thẩm mỹ
 • Trám răng thẩm mỹ
 • Cạo vôi răng siêu âm
 • Phục hình răng sứ
 • Hàm giả tháo lắp
 • Làm hàn nhựa mềm
 • Làm khung kim loại
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

 • Bác sĩ nước ngoài

 • Không

 • Thời gian chờ khám trung bình