Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Quát Và Thận

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7: 17:00 - 21:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Thận
  • Tiểu đường
  • Tăng huyết áp
  • Khớp
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình