Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Quát – BS. Vũ Quý Đôn

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6: 17:00 - 21:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Siêu âm mạch máu
  • Siêu âm màu tim
  • Siêu âm màu tổng quát
  • Khám bệnh nội khoa
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình