Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Quát – BS. Trần Mậu Kim

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6: 07:30 - 20:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Điều trị bệnh thần kinh
  • Điều trị bệnh tiêu hóa
  • Điều trị bệnh hô hấp
  • Điều trị bệnh dạ dày
  • Điều trị bệnh tim mạch
  • Tư vấn sức khỏe
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình