Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Quát – BS. Nguyễn Quận Tân Phú

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 17:00 - 20:30

Xem thêm
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

NHƯ NGUYỄN

Bác sỹ Vi Kiến Cương, Trửơng khoa xương bệnh viện chợ Rẫy trực tiếp thăm khám !