Phòng khám chuyên khoa Nội tổng quát – BS. Lê Đình Thông

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7: 17:00 - 19:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Khám bệnh cho người lớn và trẻ em
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

Nope Nope trốn học

Bác sĩ tận tâm.