Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Hợp & Siêu âm – BS. Dương Quang Minh & BS. Nguyễn Thị Lộc

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 07:30 - 21:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Khám bệnh người lớn & trẻ em
  • Siêu âm màu 4 chiều (4D)
  • Đo điện tim
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình