Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Hợp – BS. Phạm Đình Thảo

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 09:30 - 11:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Khám bệnh người lớn, trẻ em
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình