Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Hợp – BS. Nguyễn Thị Thu Vân

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

Xem thêm
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

Mỹ Phúc Đỗ

Bác sĩ Thu Vân khám bệnh và tư vấn rất nhiệt tình!

LanceN

Trưởng Long Ngô