Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Hợp – BS. Nguyễn Hữu Thưởng

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7: 17:30 - 20:30

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Khám bệnh người lớn, trẻ em
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

Nope Nope trốn học

Bác sĩ tận tâm.