Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Thần Kinh – BS. Lê Văn Tuấn

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6: 16:00 - 18:00

Xem thêm
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

Dinh Le

Tốt

Khoa Dohoanganh

Trái Đất Xanh

van hoang

Nga To