Phòng khám chuyên khoa Nhi & Dinh Dưỡng – BS Nguyễn Thị Hoa

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6: 17:00 - 20:00

Xem thêm
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

Trong Pham

Bác sĩ giỏi nhiều kn tân tâm

Anhkiet Nguyen