Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi – BS. Nguyễn Đình Huấn

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 18:00 - 21:00

Xem thêm

GIỚI THIỆU Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi – BS. Nguyễn Đình Huấn

ThS. BS. Nguyễn Đình Huấn công tác tại bệnh viện Nhi Đồng 1, chuyên sâu về chàm thể tạng trẻ em và mề đay dị ứng trẻ em.

DỊCH VỤ

  • Nhi tổng quát
  • Hô hấp
  • Tiêu hóa
  • Da liễu nhi
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình