Phòng khám chuyên khoa Nhi – BS. Hồ Tấn Thanh Bình

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6: 17:00 - 20:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Khám nhi, nội, tai – mũi – họng
  • Tư vấn dinh dưỡng
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

khoi dao

Thuy Ha

Võ Duy Minh