Phòng Khám Chuyên Khoa Mắt – BS. Huỳnh Thị Bích Liễu

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 08:00 - 12:00

Xem thêm
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

Loc Oc Noi

Điều trị cận thị không phẫu thuật bằng kính Ortho-k

Tín Noob

toan toan

Nhan Tran

dungA tran