Phòng Khám Chuyên Khoa Hô Hấp Nhi – BS. Đỗ Châu Việt

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T4,T6: 17:00 - 19:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

Cung Nguyễn Duy (Boduc)

Bác sĩ giỏi

Bất Khoái

Bác sĩ rất tốt, khuyên dùng cho trẻ em.

Nam Nguyen

bác sĩ tốt

van nguyen

Nhien Le