Phòng Khám Chuyên Khoa Đột Quỵ – BS. Trần Chí Cường

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
http://dotquy.vn/
Thời gian hoạt động:

T2,T4,T6: 08:00 - 12:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Khám và tư vấn đột quỵ
  • Xét nghiệm thường quy
  • Khám sức khỏe tổng quát
  • Bệnh án điện tử
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình